Једна од верзија брачног грба Саше и Исидоре Крањчевић. Делфин и мачка су дело колеге Срећка Никитовића, рађене посебно за одвојене грбове.

One of the versions of marriage arms of Sasha and Isidora Kranjchevich. The dolphin and cat are works of colleague Srechko Nikitovich, for separate arms.