Ex libris or bookplate of Kimon Andreou, a joint work of me, Ljubodrag Grujic, and Srecko Nikitovic. Coloured version. Please go here for more information on the Armiger.

This bigger ex-libris is consisted of the coat of arms, the heraldic banner, two heraldic badges, the monogram, lettering,  and a decorative bordure with supporting condors. For a more classic version, please see this

 

Ex libris или књижни листић Кимона Андреуа, заједнички рад Љубодрага Грујића (што му дођем ја) и Срећка Никитовића (и он себи дође ја). Малаисана верзија. Молим отиђите овде да сазнате о више о грбоносцу.

Овај већи екслибрис се састоји од грба, стега, два хералдичка беџа, монограма, натписа и украсне бордуре са два држача кондора. За клaсичнију верзију, видите ово