back to home page

Грб - Ботош

Coat of Arms - Botoš

мали грб - basic achievement

Велико ми је задовољство што могу да вам представим грб села Ботоша из Баната, села одакле је моја породица и мој род.
средњи грб - middle achievement
It gives me great pleasure to give you the coat of arms of  village of Botoš from Banat where my family comes from.

Опис грба Ботоша и објашњење

 

Грб Месне заједнице Ботош се састоји од малог и средњег грба.

 

Опис малог грба је: на штиту који је плаве боје у дну стоји сребрна таласаста греда или пруга на којој стоји пропети златни лав са родиним крилима који замахује сабљом кривошијом, а изнад свега, у врху штита, између златног крина стоје две такође златне хералдичке мешине (тј. water-bouget, стилизована средњовековна шаржа са две кожне мешине повезане јармом).

 

Опис средњег грба је: око гореописаног штита полувенац златне пшенице а испод свитак са речју Ботош и годином 1347.

 

Хералдички беџ Ботоша је пропети златни лав са родиним крилима који замахује у десници сабљом кривошијом а у левици држи златни цвет лале.

 

Застава Ботоша је правоугаоног облика, страница 4:3 – бела позадина са средњим грбом у средини

 

Симболика грба је следећа: штит је плаве боје због речитости грба, Ботош етимолошки потиче од Водош, „онај који носи воду“, као и због плаве боје основе штита грба Зрењанина (у хералдици нијанса боје је небитна, према томе разлика у нијанси на та два грба је занемарљива). Трећа је симболика повезивање са преовлађујућом плавом бојом на тренутној застави Војводине. У дну штита је сребрна таласаста греда за Тамиш на којој стоји лав. Таква поза показује исконску повезаност Ботошана са њиховом реком а и одлучну одбрану своје територије. Златни лав са исуканом сабљом је традиционални симбол читавог Баната а ботошки лав се разликује од њега тако што има родина крила, птицу која се везује за наш крај по највећој бројности у региону. Рода је симбол среће, доносиоца деце и таманитеља змија, што је повезује и са Христом. Изнад свега, на почасном месту на врху штита у средини стоји златни цвет крина који се у хералдици сматра за цвет Богородице, што стоји за славу села. Такође је симбол и саме вере својим крстоликим изгледом а и директно алудира на Србију која на свом грбу има два крина. Између крина су две хералдичке мешине (тј. water-bouget, стилизована средњовековна шаржа са две кожне мешине повезане јармом) које симболизују пре свега становнике Ботоша и најречитији су део грба. У средњем веку оваква справа се користила за ношење воде а у хералдици је углавном симбол доношења воде војника насељу, бризи о људима.  Заједно, три елемента у врху штита чине једну почасну композицију која говори да Ботошани чувају своју славу, веру и Србију. Параферналије на средњем грбу симболизују претежно пољопривредно село, а година на мотоу прво атестирано појављивање Ботоша у списима.

Хералдичар: Љубодраг Грујић

Description of the coat of arms of Botoš

 

 The coat of arms of Botoš is consisted of a basic and medium achievement.

 

The description of a basic achievement is: on the shield of the blue colour, in the base there is a barrulet wavy on which stands a golden lion rampant winged of a stork addorsed and elevated Proper (with natural stork wings) holding above its head a scimitar (a sable) and above it all, in the chief, a golden fleur-de-lys between two also golden water-bougets.

 

The medium achievement consist of the abovementioned shield surrounded by a half-wreath of wheat beneath it all a scroll with the word Botoš in Serbian Cyrillic alphabet and the year 1347. 

 

Heraldic badge of Botoš is the said gold lion with stork’s wings swinging a sable and in the left claw holding a golden tulip flower.

 

The flag of Botoš is of rectangular shape, proportions 4:3 – on a white background a middle achievement of arms.

 

The symbolism is as follows: the blue colour of the shield is due to the canting part of the arms, since the word for the village of Botoš comes form Vodoš which means “he who carries water”. This colour is also honouring the arms of the municipality of Zrenjanin to which Botoš belongs, (also with the blue shield) and the said colour is a prevalent one on the current flag of the Province of Vojvodina. In the base of the shield there’s a silver barrulet wavy denoting the river Tamiš (it may be interesting to note that the names of this river and the Thames come from the Celtic word for water). The golden lion with a sable is a traditional symbol of Banat and the lion on the Botoš arms is different for having stork’s wings, noting the fact  that this area has the highest numbers of storks in the region. Stork is a symbol of happiness, bringer of children and snake vanquisher, which ties it to Christ.  Above it all, in the position of honour, in the centre there is a fleur-de-lys which is considered a flower of the Mother of Christ, who is a village’s patron. It also stands for the faith itself with its cross-like shape and is a direct reference to Serbia’s coat of arms (there are two fleur-de-lys on it). Between the flower there are two water-bougets (consisting of two leather vessels connected by a stick or yoke and carried over the shoulder. They were used by soldiers for carrying water on long marches, and were also utilized by water carriers to convey water from the conduits to the houses of the citizens) which symbolize the inhabitants of Botoš and are the most canting part of arms. The three elements in the top shield part form a composition signifying the people of Botoš guarding their patron, faith and country. The shield paraphernalia signify an agricultural community and the year on the motto is the first attested record of the village.

 

Heraldist: Ljubodrag Grujić

Застава Ботоша - The flag of Botoš

Беџ Ботоша - The badge of Botoš

назад на почетну